Venner av Bærum Sykehus deler ut formidlingspris

Venner av Bærum Sykehus deler ut formidlingspris

Publisert av Stig Bjørn Grydeland den 28.09.22. Oppdatert 19.10.22.

Venner av Bærum Sykehus deler ut formidlingspris

 

Onsdag 28. september markerte Bærum sykehus Forskningsdagene med arrangement åpnet av ordfører Lisbeth Hammer Krog, og utdeling av formidlingsprisen.

 

Arrangementet

Forskningsdagene er en årlig tradisjon for sykehuset i forbindelse med en nasjonal forskningsfestival i regi av Norges forskningsråd.

Målsetningen for den nasjonale festivalen er blant annet å:

  • skape begeistring og forståelse for forskning
  • formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv
  • ·vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater

 

28.september var ansatte samlet til stormøte på sykehuset for presentasjon av noen av de pågående eller avsluttede forskningsprosjektene ved sykehuset. Det var faglig god variasjon i presentasjonene, og forskerne ble utfordret til å presentere sine studier og resultater fra disse på 3 minutter.  

 

Senere samme dag var det åpent arrangement for befolkning, hvor ytterligere syv forskere ble utfordret til å presentere sitt arbeid. Tilhørerne fikk på underholdende måte innblikk i flotte prosjekter innenfor flere fagområder.

 

Formidlingsprisen

Nytt av året var at det er opprettet en Formidlingspris som ble delt ut til en av foredragsholderne på ettermiddagsarrangementet. Formidling av forskning er en viktig oppgave for alle som arbeider med forskning. Forskningsformidling betyr å formidle forskningsbasert kunnskap fra spesialisert vitenskap til personer utenfor faget på en enkel og forståelig måte.

Hensikt med prisen er å motivere forskere til å formidle forskningsbasert kunnskap og kommunisere innsikter, arbeidsmåter og holdninger, samt forskningsresultater til personer utenfor faget på en enkel måte.

Formidlingsprisen gis av Venner av Bærum Sykehus til forskere ved klinikk Bærum sykehus, i forbindelse med markering av Forskningsdagene. Prisen skal nyttes til prisens hensikt; formidling av forskning.

 

Vinner av årets pris var overlege Kjartan Moe ved Gynekologisk avdeling. Foredraget het «Med hjerte for kvinnehelse – Hjerte- og karhelse etter svangerskapskomplikasjoner» og vant med sitt engasjement, tydelig språk og forståelig presentasjon.