Verden blir aldri den samme etter Corona

Verden blir aldri den samme etter Corona

Publisert av Geir Schjetne den 14.03.20. Oppdatert 06.02.21.

Verden blir aldri den samme etter Corona. Men en ting er sikkert: Bærum sykehus står som en klippe. Sykehuset har et kjempeteam som er veldig godt forberedt med gode Krisehåndteringplaner. De har klargjort senger, respiratorer, avklaringstelt utenfor sykehuset. Det er kompetente krise-koordinatorer fra Leger uten Grenser, anestesilege, ortoped med erfaring fra militæret, samt sykepleiere og leger fra sentrale kliniske funksjoner på sykehuset. Plass og personell er frigjort ved at planlagte operasjoner er satt på vent. Alle som trenger øyeblikkelig hjelp vil få det. Er du så uheldig å brekke et ben så er det inngått en samarbeidsavtale med Martina Hansens Hospital som sikrer at bruddskadene får en forsvarlig behandling på Martina Hansen med ortopeder fra Bærum sykehus og Martina Hansens hospital i beste samarbeid. Alle pasienter med kreft er sikret vanlig utredning og behandling, slik det er bestemt i kreftforløps - planen, med Kreftseksjonen ved Bærum sykehus overflyttet til lokaler i Martina Hansens Hospital. Leger og annet helsepersonell fra Martina Hansens Hospital er disponert til arbeide på Bærum sykehus. Hvis du er blitt akutt syk, ikke vent, men kontakt helsetjenesten ved symptomer som kan tyde på sykdom som krever behandling. Det er viktig at man ikke unnlater å oppsøke helsehjelp ved mistanke om hjerneslag, hjerteinfarkt eller andre typer alvorlige symptomer og sykdommer. Fastlegene og legevakten kan kontaktes, og sykehuset behandler alle akutt syke som krever sykehusinnleggelse.

På vegne av alle gode støttespillere oversendes i dag roser til alle de aktive på post med hilsen Venneforeningen for Bærum Sykehus. I tillegg ringte en spontan og engasjert Siri Bjotveit og sa at nå har de ansatte virkelig fortjent kaker som vi har videresendt til ansatte i frontlinjen.

27. mars 2020

John Kjekshus