VBS bidrar økonomisk til ulike formål på Bærum sykehus

 Sykehusene har alltid stramme budsjetter. Derfor bidrar VBS til formål der sykehusets penger ikke strekker til når formålet er vesentlig. Det kan dreie seg om støtte til faglig utvikling til faggrupper, prosjektgrupper, og til enkeltpersoner (helsefaglig) der det er ønskelig med oppdatert kunnskap i eget arbeidsområde/ spesialområde. VBS støtter også miljø- og trivselstiltak for pasienter og ansatte, noe som ofte blir nedprioritert når budsjettene er trange. Som eksempel nevnes TV-apparater, nye eller omtrekk av møbler. Og hvis VBS sin økonomi er god nok, kan det også gis bidrag til anskaffelse av medisinsk-teknisk utstyr. 

 

Bidragene gis etter søknad og våre retningslinjer, og blir også prioritert sammen med sykehusets ledelse. Eksempler på våre «gaver» til sykehuset finner du HER.

 


 

 Sykehusvertene 

 Bærum sykehus er så heldig - og også takknemlig for - at 2 sykehusverter hver dag er tilgjengelig for pasienter og pårørende i resepsjonsområdet. De er der for dem som trenger en hjelpende hånd, en rullestol, veiledning om og kanskje følge til stedet de skal til med et vennlig smil underveis. 

 

Initiativet til ordningen ble tatt av VBS sammen med Randi Torgersen (informasjonsavd på Bærum sykehus i 2007), og kom i drift i 2008. Uniformer ble bestilt og bekostet av VBS. 24 sykehusverter inngår i denne frivillige dugnaden i en turnus som VBS administrerer. Daglig drift er i dag for det meste selvgående, men rekruttering og opplæring av nye verter ivaretas av lederne i LMS (Lærings og mestringssenteret på Bærum sykehus). VBS administrerer turnuslistene.


Sykehusvertene sier selv at de har en trivelig, sosial og meningsfylt jobb. De føler at de blir satt pris på og får mange gode tilbakemeldinger. Bærum sykehus spanderer lunsj og gebyrfri parkering.

 

 

 Flygelspillerne

 I 2007 ble den nyeste delen av Bærum sykehus «Nordfløyen» ferdigbygget og tatt i bruk. På innvielsesdagen ble flygelet som er en gave fra Venner av Bærum Sykehus, også innviet ved at Wolfgang Plagge spilte Harald Sæverud’s Kjempeviseslåtten for de inviterte gjester. 

 

 Siden har VBS rekruttert og administrert frivillige flygelspillere som etter en turnus spiller lett musikk en times tid på ettermiddagene – til glede for pasienter, besøkende og ansatte som passerer gjennom resepsjonsområdet eller sitter i den lille cafeterian der. VBS bidrar også kulturelt!!!